Gammal bild

Högerklick---> visa bild

Ny dator

En powermac G5.

(Rasmus (WWW.Raazmuuz.blog.se) dator på bilden, men jag har en likadan )


"Du har en fawgel!"


Cross

En bild från i sommras.