Stockholm Metro

Några bilder från T-centralen i Stockholm, när vi var i Stockholm med klassen.